Służba ołtarza

Króluj nam Chryste

                                           zawsze i wszędzie.

Ministrant (łac. Ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

Stopnie ministranckie:

Kandydat > Choralista > Ministrant światła > Ministrant księgi > Lektor > Ministrant Ołtarza > Ceremoniarz.

Styl życia ministranta:

  1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Wielką wagę dla posługi ministranckiej przywiązywał św. Jan Paweł II:

„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć

 z bliska obecność i skuteczność działania Chrystusa w liturgii,

w szczególności w Eucharystii.”

Opiekę nad Służbą ołtarza sprawuje ks. Wojciech Borowiec