Rada parafialna

1.Jaskierski Andrzej
2.Stanek Sławomir
3.Kalata Tadeusz
4.Krauzowicz Wojciech
5.Olesiak Józef
6.Lach Józef
7.Handzel Alicja – prezes parafialnego Caritas
8.Handzel Adam
9.Jędrol Andrzej – kościelny

Fragmenty ze statusu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej nr 3009/1995.

„Rada winna w miarę możliwości reprezentować całą parafię …” „Większość rady z zasady mają stanowić świeccy.” „Głos Rady ma charakter doradczy, … decyzję podejmuje proboszcz”