Historia parafii

Nowy Targ jest stolicą Podhala. Do dzisiaj nazywany przez górali Miastem liczy 6 parafii. Tutejsza parafia obejmuje jedną z najpiękniejszych dzielnic – Kowaniec, gdzie zachowało się wiele drewnianych domów z elementami architektury zakopiańskiej. Parafia leży na papieskim szlaku turystycznym Nowy Targ – Kowaniec – Turbacz i zarówno szlak zielony jak też i żółty zaczynają się przy naszym pięknym kościele oddalonym od centrum o 4 km. Wstępując na szlak mamy okazję wstąpić do świątyni. Jest to Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej, erygowana w 1982 roku.
Początkowo była tu mała polanka, a na niej kapliczka, przy której zrobiono małe zadaszenie chroniące przed wiatrem i deszczem. W latach sześćdziesiątych zaczął tu przyjeżdżać i odprawiać Mszę świętą ks. Kazimierz Lisiewski – wikariusz parafii N.S.P.J. Z jego inicjatywy została zbudowana mała kapliczka z kamienia i od tej pory w każdą niedzielę była odprawiana Msza święta (zobacz galeria). To zachęciło wszystkich do budowy własnego kościoła i w latach siedemdziesiątych bez zezwolenia, w ciągu „jednej nocy” zbudowano dość duży drewniany kościółek przy wsparciu ks. Mariana Juraszka – ówczesnego wikariusza w parafii N.S.P.J. W roku 1982 rozpoczęto budowę domu katechetycznego wraz z plebanią pod przewodnictwem pierwszego proboszcza ks. kan. Zdzisława Stypuły. W kwietniu 1983 roku z nieznanych przyczyn spłonął drewniany kościółek, z którego cudownie ocalała drewniana figura Matki Boskiej i skarbonka (https://www.youtube.com/watch?v=fQvk1WgI1jU), I tak niewielka parafia została zmuszona do budowy nowego kościoła w stanie wojennym. Projektantem obecnego kościoła był arch. Tadeusz Jędrysko. Duży nowoczesny kościół z podziemną kaplicą został zbudowany przez parafian, a nadzorowany przez ówczesnego proboszcza ks. kan. Zdzisława Stypułę, który również był inicjatorem wewnętrznego wystroju świątyni. W jej środku w centralnym miejscu znajduje się figura Matki Boskiej Anielskiej wykonana wraz z drogą krzyżową przez krakowskiego artystę ceramika Władysława Flisa. Wiele pracy i serca w budowę tego kościoła włożył parafianin Józef Batkiewicz, a pod względem nadzoru technicznego Andrzej Jaskierski. W starym, drewnianym kościółku kilka razy przebywał ks. kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież, a obecnie św. Jan Paweł II, który w czasie II pielgrzymki do Polski poświęcił kamień węgielny pod budowę istniejącego obecnie kościoła, w którym znajduje się relikwia Jego krwi. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał J. Em. ks. kard. Franciszek Macharski. Kontynuatorem duszpasterstwa i dalszych prac związanych z kościołem i jego zapleczem, od 2011 r. jest obecny proboszcz ks. kan. Stanisław Chlebek.